בניית מבנים רב תכליתיים אום אל קטף ומיסר - מכרז 3/2021