עבודות להסבת מיכלי ניקוזים קיימים לדופן כפולה בקמ"ד חדרה