מכרז לשרותי לכידה והרחקת בעלי חיים מיחידות צה"ל ומתקני משהב"ט