10/2020 למתן שירותי הגברה ותאורה לאירועים וטקסים של העירייה