מכרז פומבי לתכנון, הספקה והתקנה של שלוש סככות סוקולנטים בגן הבוטני בקמפוס אוניברסיטת תל אביב