מכרז לביצוע אקספרטיזה והשמשת תאי טמפרטורה ניידים- יח' מטמו"ן