06.01.2022 הצעות למתן שרותי בדיקות שוקע ובדיקות תדלוק של אניות הפחם הפוקדות את נמלי חדרה ואשקלון, 2022