מענה לשאלות הבהרה ל-RFI בנושא הכרה ובחינה של מערכות ומוצרי KYC