פינוי ומכירת סקציות צינורות של דוד מפירוק יח' 5 תחה"כ