פירוק מגדל תקשורת ומערכות וסיוע בהקמה של מערכות חדשות