פיתוח מערכת לניהול מערך התנסויות קליניות בעבור ביה"ס האקדמי לאחיות