מכרז לבקשת מידע והדגמה - הקמת פלטפורמת CRM בענן לניהול קשרים