מכירת נכס לציבור ברח' פנחס לבון 13 בקרית ים. הליך שאינו מכרז