הפעלת תוכנית קדם עתידים - לקידום תלמידים מצטיינים והעצמתם, לקראת השכלה גבוהה