מכרז פומבי מספר 05/2021 לביצוע עבודות בניה ופיתוח גני ילדים 6 כיתות ב 2 קומות במגרש 514 ראש העין - כרך 1