מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכת ממוחשבת לניהול פניות