מכרז למתן שירותי תכנון תכנית בינוי עיר (מפורטת) גוש 8781 +8782 בשכונת אלנמלאת דרום מזרחי בעיר באקה אל גרביה .