מכרז לקבלת הצעות לאספקת מתכלים מסוגים שונים בתחום ההמטולוגיה ובתחום האונקולוגיה