מכרז לאחזקת מבנים של תחנות טרנספורמציה פנימיות במרכזי הביצוע של אגף רשת חיפה והצפון