מכרז לרכישת מערכת לניהול פרויקטים כולל שירותי תמיכה ותחזוקה