הפעלת מכינות ניצוץ לצעירים וצעירות במצבי סיכון, ברחבי הארץ