מכרז ממוכן מהיר 50-2022 שירותי שליחים וריקון תיבות