מכרז מס' 25/7028/11/19 למתן שירותי תכנון, ייעוץ ופיקוח עליון של שוברי גלים בנמל חיפה וסביבתו