מכרז לתכנון, אספקה, הובלה והתקנת מתקני משחקים לילדים ומתקני כושר בשצפ בשכונת ממשית, בשיטת תכנון וביצוע