מכרז למתן שירותי אפיון, אספקה הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת IOT