אספקת שירותי יעוץ רפואי ופסיכיאטרי לרשות לשרות לאומי -אזרחי