רכישת שירותי מיקור חוץ לתפעול ותחזוקת תשתיות התקשוב של מינהל התכנון