מכרז למתן שרותי שדלנות (לובינג) ויעוץ לחשיבה ותכנון אסטרטגיים בקשרים עם גופי ממשל