אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות צי רכב עבור עיריית באר-שבע