רכישת זכויות חכירה לבניית 72 יח"ד ב 2 מתחמים,ערד מכרז