מכרז פומבי 6/20 למתן שירותי הוצאה ופינוי של מטילות ממשקי עופות