תחה"כ אורות רבין – התקשרות לניקוי אניות פחם. מכתב שינויים מס 1 מיום 03/01/21