עובד/ת סוציאלי/ת למרכז לטיפול באלימות במשפחה - ללא מכרז