ביצוע עבודות קבלניות הקמת תחנת שאיבה לביוב ובריכת מאגר מים במסגרת עבודות פיתוח בהרחבת הישוב בת חפר