לקבלת שירותי תחזוקת מעליות במוסדות חינוך ובמוסדות עירוניים של עיריית באר שבע