מכרז למתן שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח לפרויקט של מתחמי ספורט וקהילה