מכרז 5/20 למתן שירותי ייעוץ משפטי לרשות לפיתוח הגליל