מכרז למתן שירותי אחזקה למערכות ביטחון קיימות, טמ"ס, גילוי פריצה, בקרת כניסה, וכן שדרוג אספקה והתקנה של מערכות ביטחון חדשות