מכרז לאספקת ציוד משרדי, מוצרי נייר ומתכלים לרשויות