מכרז לשירותי ניקיון בתחנת הכוח חיפה ואתרי המרחב כולל אגף הייצור