מכרז למתן שירותי יעוץ בתחום צבע והגנה נגד קורוזיה לאחזקה ושיקום גשרים