מכרז פומבי 19/2020 - אספקת מחשבים וציוד היקפי לרשויות האשכול