מכרז מסגרת פומבי מס' 10-21 למתן שירותי עבודות – שיפוץ ותחזוקה של תשתיות למועצה האזורית נחל שורק