שרות של הובלת מטענים (לרבות הובלת חומרים מסוכנים) באמצעות רכבי משא מסוגים שונים אשר נושאים עגורן, במסגרת עבודה יומית, בתוספת מפעילים, עבור יחידות החברה הממוקמות בפריסה ארצית