מכרז פומבי מספר 53/20 - דרוש/ה עו"ס משפחה לטיפול באדם עם צרכים מיוחדים ומשפחתו