קול קורא להגשת הצעות לסדרות מתוסרטות עבור כאן 11 מועד ספטמבר 2021