קבלת שירותי ייעוץ להכנת וכתיבת מכרז לשירותי מיקור חוץ