הארכה- דרוש/ה מ.מ מזכירת ביה"ס יסודי ערב על עראמשה