בקשה לקבלת מידע RFI לצורך בחינת הצעות לעיבוד שטחי מחקר חקלאיים וביצוע עבודות עזר לחקלאות עבור מינהל המחקר החק