מכרז לאספקת צמיגים מלאים למלגזות ונגררים והרכבתם על גבי חישוקים